0

Biuro Rachunkowe  
<<    
 
Biuro Rachunkowe - Doradztwo Podatkowe
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość).
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego.
 • Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT.
 • Przygotowanie i przekazanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych.
 • Przeprowadzanie kontroli i weryfikacji oraz wydawanie opinii na temat prawidłowości prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej firm, prowadzenie procedur odwoławczych w postępowaniu podatkowym (egzekucja zobowiązań podatkowych).
 • Doradztwo podatkowe.
 • Problematyka związana z prawem pracy i rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Ustalanie dochodu dla potrzeb wniosków kredytowych oraz ich wykonywania.
 • Analizy profilu działalności firmy i struktury przychodowo - kosztowej dla wyboru najkorzystniejszego rodzaju opodatkowania: księga podatkowa, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany.
 • Zakładanie i likwidacja firm prowadzonych jednoosobowo, w formie spółek osobowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Szkolenia w zakresie podatków, rachunkowości, prowadzenia działalności gospodarczej i prawa administracyjnego.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z przychodami z najmu.
Obsługa Kadr i Płac
 • Sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń.
 • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy.
 • Obliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
 • Przygotowanie i przekazanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji związanych z zatrudnieniem pracowników.
 • Elektroniczne opracowanie i przekazanie do właściwych jednostek deklaracji ZUS.
 • Pomoc w procesie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
 • Przechowywanie dokumentacji płacowej.
 • Sporządzanie i dostarczanie raportów płacowych zgodnych z wymaganiami działu księgowości Klienta.
Rozliczenia roczne
PIT-y roczne sporządzamy zarówno dla klientów związanych z biurem stałą umową jak i innych osób. Wykonujemy zeznania roczne z tytułu dochodów uzyskanych w kraju i za granicą.
 • klient dostarcza dane ze wszystkich źródeł dochodów
 • wspólnie ustalamy prawo do ulg i zwolnień
 • biuro sporządza PIT roczny
 
 
Rejestracja podmiotów
Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu zakładania i rejestracji działalności gospodarczej zarówno osób fizycznych jak i spółek osobowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
 
Usługi finansowe
Szeroko pojęte usługi finansowe to jedna z naszych specjalizacji.
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału
 • opracowania wniosków kredytowych
 • analizy finansowe
 
 
Wnioski VZM
Dokonaliście Państwo zakupu materiałów budowlanych? Nie wiecie jak odzyskać różnicę VAT? Zapraszamy do naszego biura i skorzystania z usługi sporządzenia wniosku VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
 
 
 
<<    
  Copyrights © PROBIT 2011. All Rights Reserved. Strona głowna  |   O nas   |   Oferta   |   Informacje   |   Dla klientów   |   Kontakt  

Opracowano: PROBIT OKR